GUUD

Campus

Maxaan samaynayaa hadda?

3.2
Cutubka 107 February 10, 2024
Cutubka 106 January 27, 2024

Xusuus-qorka Fikirka Xun

3.4
Jabuu 61 November 11, 2023
Cutubka 60 November 11, 2023

Ka waran Mawqifkan?

0
Cutubka 36 November 11, 2023
Cutubka 35 November 11, 2023

Daar ON

0
Cutubka 56.5 November 11, 2023
Cutubka 56 November 11, 2023

Fasalka Kala Duwan

1
Cutubka 52 November 11, 2023
Cutubka 51 November 11, 2023

Roobka dayrta

0
Cutubka 01 November 11, 2023

12 Sano Marka Laga Reebo

0
Cutubka 40 November 11, 2023
Cutubka 39 November 11, 2023

labaatan

0
Cutubka 60 November 11, 2023
Cutubka 59 November 11, 2023

Qarso hooyadaa!

3.9
Cutubka 100.5 November 11, 2023
Cutubka 100 November 11, 2023